Noteikumi un nosacījumi

1. Vispārēji noteikumi

Šie darba sludinājumu, pakalpojumu ievietošanas noteikumi vietnē (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir publisks piedāvājums un nosaka sludinājumu ievietošanas nosacījumus, vietnes pakalpojumu un Interneta vietnes izmantošanu pēc adreses: https://darbins.lv minētās interneta vietnes lietotājiem (turpmāk tekstā – “Vietne”).Vietnes izmantošana nozīmē Lietotāja bezierunu piekrišanu šiem Noteikumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, viņam jāatturas no Vietnes lietošanas.

2. Terminu skaidrojums

"SIA JK Pride" "Darbiņš" - sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģ. nr. 40203301450

"Vietne", "Portāls" ,"Platforma" - Mājaslapa kurā jūs pašlaik atrodaties. Pēc adreses https://darbins.lv

"Izpildītājs" -  persona, kura veic pakalpojumu izpildi, vai pieņem darbā darba piedāvājumu izpildē.

"Draba devējs (pasūtītājs)" - persona, kura piedāvā darbu, vai pasūta jau publicētos pakalpojumus.

"Lietotājs" - jebkura persona, kura izmanto portāla pakalpojumus.

"Saturs" - jebkuras publikācijas, ziņojumi, teksti, faili, grafiskie attēli, fotogrāfijas, videomateriāli, skaņu ieraksti un citi datu materiāli.

"Lietotāja vārds" - Lietotāja e-pasta adrese, kuru viņš izvēlējās reģistrējoties, vai Lietotāja vārds ko var izvēlēties reģistrējoties.

3. Vispārēji noteikumi

3.1 Lietotājs uzņemas visu atbildību, saistītu ar Sludinājuma saturu, atbilstoši Vietnes Noteikumiem un atbilstoši Latvijas likumdošanai.

3.2 Veidot un Publicēt sludinājumus atļauts tikai reģistrētiem Lietotājiem, kuri autorizējušies, ievadot savu pieteikuma informāciju un paroli.

3.3 Lietotājam ir iespējas publicēt, noņemt publikāciju, rediģēt, atkārtoti publicēt darba sludinājumu vai pakalpojumu.

3.4 Lietotājs (pasūtītājs), uzņemas pilnu atbildību par savām veiktajām darbībām, proti par naudas nodošanu izpildītājam, u.c darbībām, kas saistītas ar pakalpojuma apmaksu un kvalitāti. "Darbiņš" platforma nekontrolē, un neuzņemas atbildību, ja pasūtītājs nav saņēmis pakalpojumu, bet nauda ir samaksāta. Pasūtītājs pats izvērtē visus riskus, un pirms samaksas iegūst visu nepieciešamo informāciju par pakalpojuma izpildes kārtību un norisi.

Ja ir radušās bažas vai pierādījumi par izpildītāja godīgumu, jūs varat atstāt sūdzību par izpildītāju, nosūtot mums e-pasta ziņojumu, vai atstājot šo sūdzību tam paredzētā vietā. Saņemot vairākas sūdzības no lietotājiem, izpildītāja konts var tikt neatgriezeniski dzēsts.

3.4 Regulāra šo Noteikumu pārkāpšana izraisīs beztermiņa Uzskaites ierakstu bloķēšanu, un ar to saistīto: elektroniskā pasta, IP-adreses, telefonu numuru bloķēšanu.

4. Aizliegts publicēt

4.1 Darba piedāvājumi vai pakalpojumi, kuri iesniegti Kategorijā, kas neatbilst Kategorijai.

4.2 Sludinājumi par neesošu pakalpojumu, vai darba piedāvājumu.

4.3 Fotogrāfijas, kas neattiecas uz pakalpojumu vai darba piedāvājumu. Sludinājumi, kuriem attēli neatbilst pakalpojumam vai darba piedāvājumam var tikt noraidīti.

4.4 Sludinājuma teksts nedrīkst saturēt kontaktinformāciju, telefona numurus, bankas kontu numurus, elektroniskā pasta adreses, atrašanās vietas adrese.

4.5 Sludinājumi, kuru teksts, virsraksts, fotogrāfijas satur erotiska, pornogrāfiska, neķītra vai ekstrēma rakstura materiālus.

4.6 Sludinājumus, kuru teksts, vai atsevišķi vārdi uzrakstīti izmantojot lielos burtus (Caps lock), piemēram, PAKALPOJUMS vai, izmantojot speciālus simbolus, kas padara Sludinājumu vizuāli daudz pamanāmāku.

5. Sludinājumu apstrāde

5.1 Vietnes Administrācija nav atbildīga par sludinājumu saturu.

5.2 Vietnes Administrācijai ir tiesības veikt sekojošās darbības:

5.2.1 Dzēst Publikācijas, ja ienākušas vairākas sūdzības.

5.2.2 Dzēst Publikācijas, kas pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus.

5.3 Ja jūsu sludinājums noņemts no publikācijas vai dzēsts, tas nozīmē, ka jūs esat pārkāpis portāla noteikumus, ja jūs nepiekrītat administrācijas pieņemtajam lēmumam, lūdzu sazinieties ar mums info@darbins.lv

6. Infromācijas precizitāte

6.1 Pirms pakalpojuma pasūtīšanas rūpīgi izvērtēt un iepazīties ar Izpildītāja prasmēm un atsauksmēm, ja tādas ir. Zaudējumu gadījumā, ko radījis Izpildītājs savas nemākulības, vai nezināšanas gadījumā Vietne "Darbiņš" neuzņemsies atbildību. Katrs Pasūtītājs ir pats atbildīgs par Izpildītāja pieņemšanu darbā.

6.2 Mēs pieliekam maksimālas pūles, lai informācija Vietnē būtu precīza un pareiza, tomēr "Darbiņš" nevar garantēt pilnu informācijas ticamību Vietnē un neatbild par jebkādām grūtībām un/vai zaudējumiem, kas radušies Satura kļūdu dēļ.

6.3 "Darbiņš" neuzņemas atbildību par Izpildītāju veikto darbu kvalitāti un iegūtajiem rezultātiem. Pirms pasutījuma veikšanas Darba devējs (Pasūtītājs) izvērtē un iegūst visu nepieciešamo informāciju no Izpildītāja, un izvērtē vai veikt pasūtījumu, vai nē. "Darbiņš" nebūs iesaistīts un neuzņemsies atbildību par Darba devēja (Pasūtītāja) un Izpildītāja Vienošanos  par pakalpojuma sniegšanas problēmām.

7. Intelektuālais īpašums

7.1 Pabeidzot un nododot izpildītu darbu Pasūtītājam (darba devējam), Izpildītājs nodod arī intelektuālās īpašuma tiesības, kas ļauj Pasūtītājam (darba devējam) izmantot nodoto saturu, kā, piemēram, attēlus, video, skaņas un cita veida materiālus savām vajadzībām.

Izpildītājs vairs nevar ietekmēt vai aizliegt šo materiālu izmantošanu.

8. Strīdi un nesaskaņas

8.1 Vietnes Lietotāji apzinas un saprot, to ka "Darbiņš" Vietnei nav pienākuma kļūt par šī strīda dalībnieku. Vietnes administrācija var izteikt savu viedokli un pieņemt lēmumu par strīdu vienbalsīgi, iepazīstoties ar strīda saturu.

8.2 Lietotāji apzinas un saprot to ka Vietnes administracija neuzņemas atbildību, ja radušajies zaudējumi, kas saistīti ar Izpildītāja darbu, vai Lietotāja konta piekļuves iegūšanu Trešajām personām, un citos gadījumos, ko nesēj kontrolēt "Darbiņš" administrācija.

9. Pasūtījumi, piedāvājumi un atsauksmes

9.1 Pasūtījumi un to izveide:

9.1.1 Pasūtījumus var veikt tikai no Pasutītāja (Darba devēja) konta, ko iespējams nomainīt lapas augšējās daļas izvelnē, gadījumā, ja esat reģistrējies kā Izpildītājs.

9.1.2 Izpildītājs un Pasūtītājs savstarpēji vienojas par apmaksas veidu un tās kārtību. "Darbiņš" par to neuzņemas atbildību un nekontrolē.

9.2 Darba piedāvājumi:

9.2.1 Darba devējs (Pasūtītājs) var ielūgt Izpildītāju veikt piedāvāto darbu. Izpildītājs var piekrist, vai nepiekrist.

9.2.2 Darba devēji var publicēt darba piedāvājumus, vai pasūtīt jau esošos pakalpojumus, ko publicējuši Izpildītāji.

9.3 Atsauksmes:

9.3.1 Darba devējs (Pasūtītājs) var atstāt atsauksmi par izpildīto pakalpojumu vai izpildīto darba piedāvājumu.

9.3.2 Izpildītāji saprot, ka "Darbiņš" nav atbildīgs par atsauksmju Saturu, ko bija atstājuši Pasūtītāji. Visu atbildību nes atsauksmes atstājējs.

10. Noteikumu izmaiņas

10.1 "Darbiņš" ir tiesīgs veikt izmaiņas dotajā Vienošanā par Noteikumiem un nosacījumiem, speciāli nepaziņojot par to Lietotājam. Veicot izmaiņas, aktuālajos Noteikumos tiek norādīts pēdējo atjauninājumu datums. Jaunie Noteikumi stājas spēkā ar tās izvietošanas brīdi.

 

Publikācijas datums: 03.11.2023