Privātuma politika

1. Vispārēji nosacījumi​

Vienošanās par personīgās informācijas konfidencialitāti ar Vietnes uzturētāju SIA JK Pride Reģ. Nr. 40203301450 (tālāk tekstā „Vienošanās”) ir publiska oferta un nosaka datu un servisu, kas izvietoti interneta tīkla vietnē https://darbins.lv, izmantošanas noteikumus dotās interneta vietnes (tālāk tekstā „Vietne”) lietotājiem. Vienošanās par lietotāju personīgo datu informācijas konfidencialitāti un tālākajiem personīgo datu ievākšanas un izmantošanas mērķiem Vietnē.

2. Terminu skaidrojums​

Personīgā informācija – informācija, kuru lietotājs sniedz par sevi patstāvīgi, reģistrējoties (izveidojot uzskaites ierakstu) vai Servisu izmantošanas procesā, ieskaitot Lietotāja personīgos datus (elektroniskā pasta adresi, vārdu, uzvārdu vai pseidonīmu, telefona numuru, adresi).

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas brīvprātīgi izgājusi reģistrāciju un saņēmusi uzskaites ierakstu Vietnes Servisu lietošanai.

Vietne, portāls, platforma – mājaslapa kurā jūs pašlaik atrodaties pēc adreses https://darbins.lv

3. Lietotāja reģistrācija​

3.1. Reģistrācijas veikšana, kā rezultātā Lietotājam tiks izveidots unikāls uzskaites ieraksts, Lietotājs apņemas sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par sevi jautājumos, kādi ieļauti Lietotāja uzskaites ieraksta reģistrācijas un/vai datu rediģēšanas formā, un uzturēt šo informāciju aktuālā stāvoklī. Ja Lietotājs sniedz nepareizu informāciju "Darbiņš" administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem bloķēt vai izdzēst Lietotāja uzskaites ierakstu.

3.2 Reģistrācijā Lietotājs norāda:

– Vārds;
– Uzvārds;
– E-pasts;
– Telefona numurs;
– Lietotājvārds;
– Parole;
- Atrašanās vieta;

3.3 Lietotājs patstāvīgi ir atbildīgs par viņa izvēlētās piekļuves uzskaites ierakstam paroles drošumu (noturību pret atminēšanu), kā arī pastāvīgi nodrošina tās konfidencialitāti. Lietotājs patstāvīgi uzņemas atbildību par visām darbībām (kā arī to sekām) Vietnes servisu izmantošanas ietvaros vai lietojot Lietotāja uzskaites ierakstu, tai skaitā brīvprātīgu Lietotāja datu nodošanu piekļuvei Lietotāja uzskaites ierakstam trešajām personām (tai skaitā pēc līgumiem vai vienošanās). Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Vietnes servisu izmantošanu no Lietotāja uzskaites ieraksta veicis pats.

3.4 Lietotāja pienākums ir nekavējoties informēt "Darbiņš" administrāciju par jebkuru nesankcionētu (bez Lietotāja atļaujas) piekļuvi Vietnes servisiem, izmantojot Lietotāja uzskaites ierakstu, un/vai par jebkuru savu piekļuves uzskaites ierakstam līdzekļu konfidencialitātes pārkāpumu (aizdomām par pārkāpumu).

3.5 "Darbiņš" administrācija ir tiesīga bloķēt vai izdzēst Lietotāja uzskaites ierakstu, kā arī aizliegt piekļuvi no kāda uzskaites ieraksta noteiktiem Vietnes servisiem, nepaskaidrojot iemeslus, tai skaitā gadījumā, ja Lietotājs ir pārkāpis Vienošanās nosacījumus vai Latvijas spēkā esošos likumdošanas aktus.

3.6 Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī izdzēst savu uzskaites ierakstu Vietnē, vēršoties pie "Darbiņš" administrācijas ar brīvā veidā noformētu lūgumu.

3.7 Ar brīdi, kad tiek izdzēsts uzskaites ieraksts, tā atjaunošana un piekļuve Vietnes servisiem, izmantojot doto uzskaites ierakstu, nav iespējama.

4. Ievākšanas mērķi:

4.1. "Darbiņš" ievāc, apstrādā un uzglabā personīgo informāciju, kas nepieciešama, Servisu sniegšanai Vietnē.

4.2. Personīgā informācija tiek ievākta šādiem mērķiem:

4.2.1 Servisu kvalitātes, to izmantošanas ērtuma uzlabošanai, jaunu Servisu un pakalpojumu izstrādei;

4.2.2 Lietotāja informēšanai par jaunumiem, sludinājumiem, u.c informācija, kas saistīta ar darba, pakalpojumu sludinājumiem;

4.2.3 tādas kontaktinformācijas kā vārds, uzvārds, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, sniegšana citiem Vietnes lietotājiem Lietotāja publicēto publikāciju ietvaros;

4.2.4 iespējas nosūtīt Lietotājiem elektroniskās vēstules Lietotāja publicēto publikāciju ietvaros sniegšanai Vietnes apmeklētājiem;

4.2.5 Servisa darbības uzturēšanai un servisu pareizas darbības sniegšanai.

4.3 "Darbiņš" ņemot vērā informācijas saņemšanas specifiku, nepārbauda Lietotāja sniegtās personīgās informācijas patiesumu un nekontrolē tās aktualitāti. Visu atbildību, tai skaitā par iespējamām sekām par nepatiesas vai neaktuālas personīgās informācijas sniegšanu uzņemas Lietotājs.

5. Apstrāde un nodošana trešajām personām

5.1 "Darbiņš" uzglabā un apstrādā lietotāju personīgo informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2 "Darbiņš" aizsargā Lietotāja personīgo informāciju saskaņā ar prasībām, kādas ir izvirzītas pret šāda veida informācijas aizsardzību, un ir atbildīgs par drošu šādas informācijas aizsardzības metožu izmantošanu.

5.3 Attiecībā uz Lietotāja personīgo informāciju tiek saglabāta tās konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad Lietotājs brīvprātīgi sniedz piekļuvi informācijai par sevi neierobežotam personu lokam.

5.4 Lietotāja personīgās informācijas aizsardzībai, tās drošas izmantošanas nodrošināšanai un nesankcionētas un/vai nejaušas piekļuves. Lietotāja sniegtā personīgā informācija tiek uzglabāta serveros ar ierobežotu piekļuvi, kas izvietoti apsargājamās telpās.

5.5 "Darbiņš" ir tiesīgs nodot Lietotāja personīgo informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

5.5.1 Nodošana ir nepieciešama saistībā ar noteikta Servisa izmantošanu no Lietotāja puses vai pakalpojumu sniegšanai Lietotājam, pildot saistības pēc līguma;

5.5.2 Nodošana ir paredzēta Latvijas likumdošanas aktos likumdošanā noteiktās procedūras ietvaros.

5.6 Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu. Google Analytics apkopo informāciju par vietnes izmantošanu, izmantojot sīkdatnes. Apkopotā informācija, kas attiecas uz mūsu vietni, tiek izmantota, lai izveidotu pārskatus par mūsu vietnes izmantošanu. Google konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē

https://www.google.com/policies/privacy/.

6. Izmaiņas vai dzēšana

6.1 Lietotājs var jebkurā momentā mainīt (atjaunot, papildināt) viņa sniegto personīgo informāciju vai tās daļas, izmantojot personīgās informācijas rediģēšanas funkciju Lietotāja uzskaites ierakstā.

6.2 Lietotājs ir tiesīgs jebkurā momentā pieprasīt izdzēst uzskaites ierakstu un tajā uzglabāto Lietotāja sniegto personīgo informāciju, izmantojot tam paredzētu sadaļu konta iestatījumos, vai vēršoties  info@darbins.lv

7. Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus automātiski izveido jūsu pārlūkprogramma un kas tiek saglabāti gala ierīcē (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī, utt.), kad apmeklējat tīmekļa vietni.

"Drabiņš" izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu saviem lietotājiem patīkamu vietnes izmantošanu.

Sīkdatnes palīdz uzlabot apmeklētāju pieredzi vietnē, atceroties un saglabājot statiskos Vietnes datus, kas paātrina Vietnes darbību, jo dati netiek ielādēti katru reizi par jaunu.

8. Stāšanās spēkā​

8.1 Reģistrējoties un apstiprinot sadaļu “Privātuma politika un Noteikumi” Lietotājs apstiprina ka ir iepazinies un piekrīt šai Privātuma politikai.

8.2 Norādītā Lietotāja piekrišana Vienošanās nosacījumiem, tai skaitā personīgās informācijas apstrādes kārtībai, ir spēkā no brīža, kad Lietotājs pieņēmis doto Privātuma politiku.

9. Izmaiņas​

9.1 "Darbiņš" ir tiesīgs veikt izmaiņas dotajā Vienošanā par konfidencialitāti, speciāli nepaziņojot par to Lietotājam. Veicot izmaiņas, aktuālajā Privātuma politikā tiek norādīts pēdējo atjauninājumu datums. Jaunā Privātuma politika stājas spēkā ar tās izvietošanas brīdi.

Publikācijas datums: 03.11.2023